ด่านศุลกากรกระบี่
Krabi Customs House
 

รายงานสถิติและข่าวสาร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรกระบี่ 2 ถ.เจ้าฟ้า ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7000 ต่อ 246303

คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ได้รับอนุญาตคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร25 กรกฎาคม 2565 11:20:0661
2 มาตราการสำหรับผูู้ประกอบการคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)3 มีนาคม 2564 11:09:3588
3 ใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายชำระภาษีอากร31 กรกฎาคม 2563 13:57:3579
4 ประกาศกรมศุลกากรที่ 44/256131 กรกฎาคม 2563 13:34:45126
ผลลัพท์ทั้งหมด 4 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรกระบี่
2 ถ.เจ้าฟ้า ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7562-0950

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรกระบี่ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 5
ลิขสิทธิ์ 2017 ด่านศุลกากรกระบี่ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ