ด่านศุลกากรกระบี่
Krabi Customs House
 

รายงานสถิติและข่าวสาร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรกระบี่ 2 ถ.เจ้าฟ้า ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7000 ต่อ 246303

เอกสารเผยแพร่

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรของติดตัวผู้โดยสาร7 ตุลาคม 2565 15:03:40330
2 พิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ12 กรกฎาคม 2564 13:50:07391
3 เรือสำราญ และกีฬา หรือเรือประมง23 ธันวาคม 2565 13:51:061,860
4 การเพิ่มช่องทางการชำระเงิน 31 กรกฎาคม 2563 13:00:26213
5 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร3 มีนาคม 2564 11:09:35355
6 แผนบริหารความต่อเนื่องกรมศุลกากร7 กุมภาพันธ์ 2566 14:37:5875
7 แผนบริหารความต่อเนื่องด่านศุลกากรกระบี่7 กุมภาพันธ์ 2566 14:37:4961
8 ค่าธรรมเนียมศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกทางทะเล7 กุมภาพันธ์ 2566 14:35:30120
9 ร้านค้าปลอดอากรในเมือง กรณี ส่งมอบของให้ผู้ซื้อนำติดตัวไปพร้อมกับตน7 กุมภาพันธ์ 2566 14:37:06126
ผลลัพท์ทั้งหมด 4 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรกระบี่
2 ถ.เจ้าฟ้า ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7562-0950

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรกระบี่ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 5
ลิขสิทธิ์ 2017 ด่านศุลกากรกระบี่ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ