ด่านศุลกากรกระบี่
Krabi Customs House
 

รายงานสถิติและข่าวสาร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรกระบี่ 2 ถ.เจ้าฟ้า ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7000 ต่อ 246303

เรือสำราญ และกีฬา หรือเรือประมง

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 พิธีการศุลกากรการนำเข้าเรือสำราญ 23 ธันวาคม 2565 13:51:06163
2 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 29/256419 กันยายน 2565 13:51:54105
3 ประกาศกรมศุลกากร 29/2564 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับเรือสำราญและกีฬา ตามประเภท 3 (ค) ภาค 419 กันยายน 2565 13:51:39113
4 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับเรือสำราญและกีฬา หรือเรือประมง (ประกาศกรมศุลกากรที่ 147/2561)14 มกราคม 2564 14:04:52242
5 Arrival14 มกราคม 2564 13:39:10221
6 Documents Required14 มกราคม 2564 13:38:56174
7 แบบฟอร์มขยายอายุสัญญาประกันทัณฑ์บน กรณีเรือไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันนำเข้า Request to extend the expiry date : within 1 year since the date of entry declaration 14 มกราคม 2564 13:42:40143
8 แบบฟอร์มขยายอายุสัญญาประกันทัณฑ์บน กรณีเรือไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันนำเข้า (มอบอำนาจ) Request to extend the expiry date : within1 year since the date of entry declaration (For authorized person)14 มกราคม 2564 13:43:37140
9 แบบฟอร์มขยายอายุสัญญาประกันทัณฑ์บน กรณีเรือเกิน 1 ปีนับแต่วันนำเข้า (Request to extend the expiry date : over 1 year since the date of entry declaration)14 มกราคม 2564 13:14:39144
10 แบบฟอร์มขยายอายุสัญญาประกันทัณฑ์บน กรณีเรือเกิน 1 ปีนับแต่วันนำเข้า (มอบอำนาจ) Request to extend the expiry date : over 1 year since the date of entry declaration (For authorized person)14 มกราคม 2564 13:19:07134
11 ประกาศกรมเจ้าท่า 231/2563 (Marine Department Announcement 231/2020 ) แนวปฏิบัติสำหรับเรือสำราญและกีฬา(The Guideline for Yachts)**Covid19**14 มกราคม 2564 16:21:13143
12 ประกาศกรมเจ้าท่า 232/2563 (Marine Department Announcement 232/2020 ) จุดจอดเรือชั่วคราวฯ (Temporary mooring area)**Covid19**14 มกราคม 2564 16:21:03137
ผลลัพท์ทั้งหมด 12 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรกระบี่
2 ถ.เจ้าฟ้า ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7562-0950

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรกระบี่ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 5
ลิขสิทธิ์ 2017 ด่านศุลกากรกระบี่ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ