ด่านศุลกากรกระบี่
Krabi Customs House
 

รายงานสถิติและข่าวสาร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรกระบี่ 2 ถ.เจ้าฟ้า ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7562-0950

เรือสำราญ และกีฬา หรือเรือประมง

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับเรือสำราญและกีฬา หรือเรือประมง (ประกาศกรมศุลกากรที่ 147/2561)14 มกราคม 2564 14:04:52114
2 Arrival14 มกราคม 2564 13:39:1080
3 Documents Required14 มกราคม 2564 13:38:5676
4 แบบฟอร์มขยายอายุสัญญาประกันทัณฑ์บน กรณีเรือไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันนำเข้า Request to extend the expiry date : within 1 year since the date of entry declaration 14 มกราคม 2564 13:42:4055
5 แบบฟอร์มขยายอายุสัญญาประกันทัณฑ์บน กรณีเรือไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันนำเข้า (มอบอำนาจ) Request to extend the expiry date : within1 year since the date of entry declaration (For authorized person)14 มกราคม 2564 13:43:3753
6 แบบฟอร์มขยายอายุสัญญาประกันทัณฑ์บน กรณีเรือเกิน 1 ปีนับแต่วันนำเข้า (Request to extend the expiry date : over 1 year since the date of entry declaration)14 มกราคม 2564 13:14:3959
7 แบบฟอร์มขยายอายุสัญญาประกันทัณฑ์บน กรณีเรือเกิน 1 ปีนับแต่วันนำเข้า (มอบอำนาจ) Request to extend the expiry date : over 1 year since the date of entry declaration (For authorized person)14 มกราคม 2564 13:19:0754
8 ประกาศกรมเจ้าท่า 231/2563 (Marine Department Announcement 231/2020 ) แนวปฏิบัติสำหรับเรือสำราญและกีฬา(The Guideline for Yachts)**Covid19**14 มกราคม 2564 16:21:1353
9 ประกาศกรมเจ้าท่า 232/2563 (Marine Department Announcement 232/2020 ) จุดจอดเรือชั่วคราวฯ (Temporary mooring area)**Covid19**14 มกราคม 2564 16:21:0354
ผลลัพท์ทั้งหมด 9 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรกระบี่
2 ถ.เจ้าฟ้า ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7562-0950

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรกระบี่ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 5
ลิขสิทธิ์ 2017 ด่านศุลกากรกระบี่ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ