ด่านศุลกากรกระบี่
Krabi Customs House
 

ประวัติด่านศุลกากรกระบี่

ด่านศุลกากรกระบี่ เป็นด่านศุลกากรทางทะเลฝั่งอันดามัน ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2448 ในอดีตเป็นด่านเก็บภาษี สังกัดกรมสรรพากรนอก กระทรวงมหาดไทย ต่อมาในปี พ.ศ.2458 ได้มีการยกกรมสรรพากรนอก กระทรวง มหาดไทย และกรมสรรพากรใน กระทรวงนครบาล มาขึ้นอยู่กับกระทรวง พระคลังมหาสมบัติ และรวมกันเป็นกรมสรรพากร ด่านเก็บภาษีกระบี่ จึงสังกัดกรมสรรพากร จนกระทั่งปี พ.ศ.2462 ได้มีการโอนด่านเก็บภาษีในมณฑลปักษ์ใต้ ทั้งหมดจากกรมสรรพากร มาขึ้นอยู่กับกรมศุลกากรนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ด่านเก็บภาษีกระบี่จึงขึ้นอยู่กับกรมศุลกากร และตั้งเป็น ด่านศุลกากรกระบี่ โดยกำหนดให้ด่านศุลกากรกระบี่ขึ้นกับมณฑลภูเก็ตตามกฎเสนาบดี กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ลงวันที่ 26 มีนาคม 2469 โดยมีขุนชำนาญอักษร เป็นนายด่านศุลกากรกระบี่คนแรก ในปี พ.ศ.2479


กรมศุลกากรได้ก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านศุลกากรกระบี่ขึ้นบนที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลข 1131 เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 1 งาน 66 ตารางวา ในเขตตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เป็นอาคารเรือนไม้ชั้นเดียว แบบศาลาทรงปั้นหยา ผนังด้านล่างก่อด้วยอิฐถือปูนสูง 1 เมตร ขนาดความกว้าง 9.30 เมตร ความยาว 9.40 เมตร

ในปี พ.ศ.2504 ได้มีการซ่อมแซมครั้งใหญ่ โดยปรับปรุงโครงหลังคาให้เป็นศาลาทรงไทยและต่อมาได้มีการซ่อมแซมอีกหลายครั้งในปี พ.ศ.2523, พ.ศ.2527, พ.ศ.2534, พ.ศ.2536, พ.ศ.2539 และใช้เป็นที่ทำการมาจนถึงปี พ.ศ.2553 ตัวอาคารตลอดจนโครงหลังคา ซึ่งส่วนใหญ่ทำด้วยไม้มีสภาพผุพังไปตามกาลเวลา และการกัดกินของปลวก ทำให้เกิดความยุ่งยากและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาเป็นอย่างมาก

ปี พ.ศ.2553 ด่านศุลกากรกระบี่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 วงเงิน 12,077,600 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่พร้อมบ้านพักข้าราชการ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 ต่อมากรมศุลกากรได้อนุมัติเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น จำนวน 1,942,998.- บาท เพื่อตกแต่งภายใน และจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน และอนุมัติเงินสนับสนุนภารกิจ จำนวน 1,400,000.- บาท เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และโครงสร้างพื้นฐานรอบบริเวณที่ทำการ บ้านพักข้าราชการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 หลังจากนั้นกรมศุลกากร ได้อนุมัติเงินทุนสนับสนุนภารกิจของกรมศุลกากร เพื่อการจ้างเหมาปรับปรุงทาสีรั้วและระบบแสงสว่างโดยรอบที่ทำการด่านศุลกากรกระบี่ จำนวน 218,000 บาท กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 26 เมษายน 2556

วันที่ 18 พฤษภาคม 2556 ได้ทำพิธีเปิดที่ทำการด่านศุลกากรโดยมีนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารด่านศุลกากรกระบี่หลังใหม่ พร้อมทั้ง นายอุเทน ตันตรีบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และ นางภวรัญชน์ ตันมีศิลป์ นายด่านศุลกากรกระบี่
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 16 มีนาคม 2564 10:48:48
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรกระบี่
2 ถ.เจ้าฟ้า ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7562-0950

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรกระบี่ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 5
ลิขสิทธิ์ 2017 ด่านศุลกากรกระบี่ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ